Luce Irigaray
KÖNSSKILLNADENS ETIK OCH ANDRA TEXTER

<

Luce Irigaray:

KÖNSSKILLNADENS ETIK OCH ANDRA TEXTER

Översättning:

Christina Angelfors

222 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-069-3

SLUTSÅLD


Om boken

En av feminismens mest originella teoretiker introduceras för första gången i Skandinavien.


"Freud definierar den kvinnliga sexualiteten enbart i förhållande till det manliga könet. För Freud finns det inte två kön, vars skillnader kommer till uttryck i könsakten och mera generellt i de imaginära och symboliska processer, som är bestämmande för ett samhälles och en kulturs sätt att fungera. Det 'kvinnliga' beskrivs alltid som brist, förtvining, avigsida av det kön som innehar ensamrätten till värde: det manliga. Därav den så beryktade 'penisavunden'. Hur kan man acceptera att kvinnans hela sexuella varande styrs av hennes avsaknad av det manliga organet och av hennes avundsjuka, svartsjuka anspråk på detta?"

Luce Irigaray


Filosofen, lingvisten och psykoanalytikern Luce Irigaray är en av Frankrikes mest originella teoretiker. Könsskillnadens etik och andra texter omfattar de viktigaste essäerna och artiklarna ur författarens produktion under de senaste femton åren och utgör en utmärkt introduktion till hennes politiska och filosofiska tänkande.


För urvalet svarar författaren tillsammans med översättaren Christina Angelfors.