Symposion
läs om förlagets historia. 

Åttahundra nya titlar, ett tidvis mördande tempo, en konkurs vid nittiotalets ingång och därpå eget tryckeri, glada försäljningsöverraskningar (att en bok av Pierre Bourdieu skulle sälja 10.000 exemplar i Sverige trodde väl få), fortfarande tre nya spännande manus med posten varje dag, tusentals recensioner och några hedrande utmärkelser… kort sagt, tjugo omväxlande och händelserika år.

 Symposion är den klassiska grekiskans ord för gästabud. När en av förlagets första författare, Donald Broady, föreslog detta namn var det tänkt att stå för ett slags social utopi. Platon skrev en gång att den högsta formen av mänsklig existens är samtalet i samband med måltiden. Måhända gick det inte alltid till så bland de gamla grekerna, men tanken var att de inbjudna gästerna skulle lämna vapnen i förrummet innan de intog måltiden. Och när denna sedan väl var aväten och bordet avdukat kunde det goda samtalet ta vid, ett samtal utan vapen och våld, utan konkurrens och hierarkier.

 Förlaget Symposion grundades hösten 1981. De två första titlarna var Donald Broadys Den dolda läroplanen och Jan Thavenius Modersmål och fadersarv. Under sju svåra år drevs förlaget närmast som ett enmansföretag av Brutus Östling. 1985 påbörjades utgivningen av Res Publica, en boktidskrift som i år firar tjugoårsjubileum.

 Några milstolpar: i september 1989 gav förlaget ut en diger samling essäer med titeln En dåre i Prag. Boken recenserades nästan inte alls. Den då relativt okände författaren satt just då åter i fängelse; hans namn var Vaclav Havel. Fyra månader senare hade muren fallit, Havel hade valts till det demokratiserade Tjeckoslovakiens första president och boken hamnade på första plats på De Femtons kritikerlista. I maj 1990 var det dags igen: förlaget gav ut Walter Benjamins Paris 1800-talets huvudstad. Passagearbetet i svensk översättning av Ulf Peter Hallberg. Det tolvhundrasidiga verket toppade kritikerlistan i de tre stora morgontidningarna i ett halvår, och förlaget och översättaren tilldelades tidningen Idags (Kvällsposten och GP) nyinstiftade Kulturens Bragdmedalj.

 Trots kritikerframgångar varade inte lyckan länge. I februari 1991 tvingades förlaget försätta sig i konkurs. Genom ett mindre mirakel och vänliga själars hjälp kunde Symposion rekonstrueras, och under sommaren och hösten 1991 gavs de första titlarna ut under det nya förlagsnamnet Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

 Sedan mitten av nittiotalet ger förlaget ut mellan 40 och 45 nya titlar per år, och dessutom trycks ett tiotal om i nya upplagor. Bland titlarna och författarna från senare år märks nyöversättningar av klassiker som Soldaten Svejks äventyr under världskriget, Klaus Theweleits Mansfantasier, Karl Kraus satiriska texter, Bertolt Brechts dikter m.m. jämte en lång rad tänkare som Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, E.M. Cioran och Frederic Jameson. Bland de utgivna skönlitterära författarna finner man Arne Johnsson, Jan Östergren, Julio Cortázar, Augusto Monterroso; bland dramatikerna: Heiner Müller, Werner Schwab, Bertolt Brecht, Peter Handke, Rainer Werner Fassbinder, Molière…

 Några debattböcker har väckt stor uppmärksamhet. 1997 utkom Hans-Peter Martins och Harald Schumanns viktiga samhällspolitiska debattbok Globaliseringsfällan, som på tre år sålt mer i Sverige än någon annan tysk bok sedan Heinrich Böll fick nobelpriset. En mångårig satsning på den franske sociologen Pierre Bourdieu har också givit utdelning. Om televisionen hade i december 1998 tryckts i fyra upplagor på nio månader och fortsätter att sälja och skapa debatt. Eva Kärfves kritik av den svenska uppfinningen "damp" i Hjärnspöken från 2000 vållade en bitter strid inom läkarkåren mellan sociobiologiska företrädare (dampteorins förespråkare) och mer psykosocialt inriktade psykiatrer. År 2001 gav förlaget ut en 950 sidig nyöversättning (och den första fullständiga versionen) av Don Quijote, en utgåva som väckte stor uppmärksamhet, hyllades av kritikerna och som hittills sålt i tre upplagor.

 År 2003 gav förlaget ut en udda titel, Dr Phils Angelägenheter, som dags dato med en specialpocketutgåva nått ut i närmare 90.000 exemplar. År 2005 ger förlaget ut ett femtiotal nya titlar.