Maurice Merleau-Ponty
LOVTAL TILL FILOSOFIN

Maurice Merleau-Ponty:

LOVTAL TILL FILOSOFIN

Essäer i urval

Översättning, noter och inledning:

Anna Petronella Fredlund

319 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-639-X

Ditt internetpris:

224 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) studerade vid elitskolan Ècole Normale Supérieure i Paris under 1920-talets sista år. Där lärde han känna Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir, med vilka han delade sträva att nydana filosofin och förankra den i den omedelbara, konkreta verkligheten.

 

Fyrtio år efter hans förtidiga bortgång har han tagit plats bland vårt sekels oundgängliga filosofer. Hans egensinniga tänkande har gjort motstånd mot de sammanfattande slagord som ger omedelbar berömmelse, och har länge varit förbigånget i Frankrike. Men runtom i världen har hans filosofi bara vuxit i betydelse, för att under det senaste decenniet få en verklig renässans även i hemlandet.

 

I denna antologi presenteras Merleau-Pontys mest betydelsefulla essäer, tillsammans med en förklarande notapparat och en introduktion till hans filosofi.