Pierre Bourdieu
TEXTER OM DE INTELLEKTUELLA

Pierre Bourdieu:

TEXTER OM DE INTELLEKTUELLA

Översättning:

Mats Rosengren

208 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-035-9

Ditt internetpris:

179 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

"Sociologi och konst trivs inte så bra ihop. Det beror på att konsten och konstnärerna inte tål att den föreställning de har om sig själva kränks. Konstens värld är en trons värld: man tror på begåvning, på den unike skaparen som ingen har skapat och när sociologen, som vill förstå, förklara och begripliggöra, kommer instörtande är skandalen ett faktum. Han bryter förtrollningen, utövar reduktionism, han är kort sagt oanständig eller, vilket är samma sak, kättersk." (ur boken)


Företagsledarna och biskoparna, ämbetsmännen och juristerna, politikerna och fackföreningsledarna: Alla har de skärskådats av Bourdieu. I dessa texter är det hans egna fält som står i centrum: konstnärerna, författarna, forskarna och andra intellektuella. En provocerande antologi redigerad av Donald Broady.