Pierre Bourdieu
KULTURSOCIOLOGISKA TEXTER

Pierre Bourdieu:

KULTURSOCIOLOGISKA TEXTER

I urval av Donald Broady och Mikael Palme

310 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-120-7

SLUTSÅLD


Om boken

Pierre Bourdieu har ett brett register. Det urval grundläggande texter som här presenteras i svensk översättning inleds med den antropologiska studien av "hederskänslan" från slutet av femtiotalet. Texten om de sociala användningarna av fotografiet är hämtad från sextiotalets kultursociologiska forskning vid Centre de sociologie européenne i Paris. Därnäst följer två sjuttiotalsundersökningar av "sociala fält", dels klädmodets Paris, dels konsten, litteraturen och teatern i samma stad. Boken avslutas med några centrala partier ur det stora sammanfattande arbetet La distinction om samband mellan socialstruktur, kultur och smak.