Pierre Bourdieu
OM TELEVISIONEN

Pierre Bourdieu:

OM TELEVISIONEN

Förord:
Sven-Eric Liedman

Översättning:

Mats Rosengren

128 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-366-8

Ditt internetpris:

94 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

SLUTSÅLD


Om boken

"Jag tror nämligen att televisionen, i kraft av en rad mekanismer som jag i korthet ska söka beskriva, är ett verkligt hot mot alla former av kulturproduktion: konst, litteratur, vetenskap, filsofi och rättsväsen. Ja, tvärt emot vad som tänks och sägs, även av ansvarskännande och ärligt menande journalister, tror jag att den är en fara även för det politiska livet och demokratin.


Jag hoppas att mina analyser ska kunna bidra till att ge redskap eller vapen åt alla dem som, inte minst på bildens eget område, kämpar för att hindra att något som skulle kunna bli ett utmärkt instrument för direkt demokrati förvandlas till ett instrument för symboliskt förtryck." (Ur Pierre Bourdieus förord.)


Vår tids mest inflytelserike sociolog skärskådar i denna bok farorna med den tilltagande kommersialiseringen av TV-mediet och journalistiken i allmänhet. Televisionen har blivit det mäktigaste mediet och sätter normen för övriga medier. Det som alltmer styr journalistiken är den kommersiella logiken, jakten på läsare eller tittarsiffror (som i sin förlängning är en jakt på annonsörer).


Boken har dessutom försetts med ett svenskt förord av Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria i Göteborg.