Carlo Ginzburg
BENANDANTI

Carlo Ginzburg:

BENANDANTI

”De goda häxmästarna”

Översättning:

Eva Östenberg

306 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-004-9

Ditt internetpris:

179 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Carlo Ginzburgs numera klassiska verk om de goda häxmästarna i sekten BENANDANTI utkom för första gången på italienska 1966. Boken rekonstruerar ett dittills okänt fenomen som kastar nytt ljus över häxprocesserna. ”Benandanti” – så hette medlemmarna i en fruktbarhetssekt i trakten Friuli i Italien från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet – framträdde i ett första skede som skördens beskyddare gentemot mer ”onda” häxor och häxmästare. Men inom mindre än ett sekel kom de under inkvisitorernas påtryckningar att helt oväntat anta de hatade antagonisternas skepnader.


Denna förvandling tycks ha varit av stor vikt. Att ”Benandanti” dessutom haft förgreningar långt norr om Alperna gör det möjligt att ställa upp en allmän hypotes om det folkliga häxeriets betydelse och ursprung.


Carlo Ginzburg anses av andra framstående historiker ha belyst en stor mängd dokument ur inkvisitionens arkiv, som tidigare aldrig analyserats. En beundransvärd bedrift inom ett relativt outforskat område som resulterat i en äventyrlig, bildad och spännande bok där de anklagade häxorna och häxmästarna kommer oss inpå livet!