Hans Peter Duerr
INTIMITET

Hans Peter Duerr:

INTIMITET

Myten om civilisationsprocessen
Band 2

Översättning:

Joachim Retzlaf

448 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-297-1

Ditt internetpris:

218 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Att klä av oss nästan nakna på badstranden eller att låta en läkare beskåda kroppens mest intima delar är inte någonting vi reflekterar över idag. Men hur gick läkarundersökningar till på 1800-talet? Och hur har man sett på nakenhet längre tillbaka i tiden? Hans Peter Duerr fortsätter i denna bok sin uppgörelse med den rådande civilisationsteorin. Med en mångfald exempel och ett rikt bildmaterial söker Duerr visa att uppfattningen att vi - dagens européer - skulle vara så mycket mer civiliserade än andra folk vilar på missuppfattningar och vantolkningar av historiskt material. Även t.ex. medeltidsmänniskorna hade höga skamgränser.

 

I detta band gör Duerr en kulturhistorisk analys av bl.a. den gynekologiska undersökningen och förlossningen liksom av anständighetsregler för kvinnor i sittande ställning och i rörelse; det senare leder honom till en teori om den kvinnliga genitalskammens etnografi och historia.

 

Hans Peter Duerrs lättillgängliga, roande och spännande exposé är antropologi och kulturhistoria när de är som bäst.