Klaus Theweleit
MANSFANTASIER

Klaus Theweleit:

MANSFANTASIER

888 sidor

Mjukband. 400 illustr.

2 band som levereras i kassett.

ISBN:

91-7139-162-2

Ditt internetpris:

289 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Läs mer


Om boken


Citat om Mansfantasier


Kortare citat om Mansfantasier
OM BOKEN

Mansfantasier är ett av de märkvärdigaste verk som utgivits i Tyskland de senaste decennierna. Det är en lysande, spännande och djupträngande analys av de fantasier som sysselsatte en grupp män som spelade en framträdande roll i nazismens framväxt.


I centrum för Klaus Theweleits psykoanalytiskt inspirerade undersökning står en grupp officerare i de så kallade frikårerna - ett slags privata, frivilliga arméer som i efterdyningarna av första världskriget drog fram i Tyskland och bekämpade "den röda faran" på hemmaplan. Theweleit intresserar sig inte i första hand för vad dessa förelöpare till den nazistiska rörelsen tyckte om striderna och kriget; istället undersöker han deras tankar om manligt och kvinnligt. Med utgångspunkt i romaner, brev och självbiografier visar han hur dessa officerares manliga identitet var en produkt av kvinnoskräck, och hur denna skräck var knuten till aggressiv rasism och antikommunism.


Mansfantasier är en bok om krigets kultur, men också om mycket annat: det är en bok om sexualitet och makt, om könsuppfostran och våld. Det är ett dokument av vikt för var och en som intresserar sig för 1900-talshistoria, samtidspolitik och litterär eller psykoanalytisk teori.CITAT OM MANSFANTASIER

Ett närmast fantastiskt mottagande, är min enda kommentar som förläggare efter att ha läst recensionerna i dagstidningarna av Klaus Theweleits Mansfantasier. Knappast någon fackbok som kommit ut på svenska har fått tillnärmelsevis en sådan uppmärksamhet under senare år.


ETT BANBRYTANDE VERK OM FASCISMEN

"Ett banbrytande verk om fascismens mansfantasier, som ger en originell bild av fascismen, nämligen betraktad inifrån; som mentalt snarare än politiskt landskap... Det är en närmast vilt gränsöverskridande avhandling, på en gång stimulerande och tankeväckande, tvivelaktig och bedövande - ungefär som en akademisk variant av Hans Jürgen Syberbergs Tysklandsfilmer... Theweleit visar mycket övertygande hur tätt sammanvävd den nazistiska karaktären är med mannens psykosociala historia."

Lars Linder, Dagens Nyheter


ETT FANTASTISKT PROJEKT

"Mansfantasier är ett i alla avseenden fantastiskt projekt."

Karl Steinick, Helsingborgs Dagblad


"Jag kan inte tänka mig annat än att Mansfantasier kommer att sätta spår också i den svenska debatten, antingen den berör de nynazistiska strömningarna eller könsrollsdebatten i allmänhet... Jag rekommenderar framför allt män att läsa boken, eftersom nog knappast någon - inte heller Theweleit själv, vilket han själv explicit erkänner - kan undgå att konfronteras med en eller annan egen fantasi i obehaglig närhet med soldatmännens tankevärld. Som en lektion i antifascistisk beredskap är Mansfantasier därför så mycket användbarare som den är en fortgående uppmaning att uppsöka fienden i sitt eget inre."

Nils Schwartz, Expressen


GENIAL KLASSIKER

"Mansfantasier är ett tungt inlägg i debatten kring det  outhärdliga... Genial... Det är det lilla förlaget Symposion som står för bedriften - Mansfantasier har på svenska blivit två band på sammanlagt nära 900 sidor."

Eva Kärfve, Sydsvenska Dagbladet


"Mansfantasier kommer att stå som en klassiker - och en varningstext - så länge de fascistiska lockelserna fortlever. Med andra ord: i evighet."

Jan Karlsson, Sundsvalls Tidning


EN IDÉHISTORISK BRAGD

"En djupborrande och skarpsynt studie av den fascistiska personlighetstypen... Mansfantasier är redan en samtida klassiker inom sitt område och har haft ett stort inflytande på samtida kulturkritik. I sin omfattning där text och bilder tillsammans skildrar en historisk epok och ett kulturellt tillstånd är Mansfantasier en idéhistorisk bragd. I sin originalitet, i sin - i ordets positiva bemärkelse - spekulativa infallsrikedom är den en klargörande uppgörelse med ett samhälle som skapat och fortfarande skapar fascister... Det är en viktig bok. Läs den!"

Sara Arrhenius, Aftonbladet


EN KULTURGÄRNING

"Få har som Theweleit lyckats sätta fingret på det som tycks så kusligt med 30-talets tyska nazistiska kultur: att driften ligger i öppen dager, alla spärrar är nedrivna... Att Symposion äntligen ger ut Mansfantasier på svenska är en kulturgärning som förhoppningsvis gör att många fler nu kan läsa boken. Symposions översatta version, något omarbetad och förkortad, är utmärkt."

Cecilia Sjöholm, Allt om böckerKORTARE CITAT OM MANSFANTASIER:

”Ett banbrytande verk om fascismens mansfantasier, som ger en originell bild av fascismen, nämligen betraktad inifrån; som mentalt snarare än politiskt landskap”

Lars Linder, Dagens Nyheter


”Mansfantasier är ett tungt inlägg i debatten kring det outhärdliga … Genial ”

Eva Kärfve, Sydsvenska Dagbladet


”Mansfantasier kommer att stå som en klassiker – och en varningstext – så länge de fascistiska lockelserna fortlever. Med andra ord: i evighet.”

Jan Karlsson, Sundsvalls Tidning


”Mansfantasier är ett i alla avseenden fantastiskt projekt.”

Karl Steinick, Helsingborgs Dagblad


”Jag kan inte tänka mig annat än att Mansfantasier kommer att sätta spår också i den svenska debatten, antingen den berör de nynazistiska strömningarna eller könsrollsdebatten i allmänhet …”

Nils Schwartz, Expressen


”I sin omfattning där text och bilder tillsammans skildrar en historisk epok och ett kulturellt tillstånd är Mansfantasier en idéhistorisk bragd … Det är en viktig bok. Läs den!”

Sara Arrhenius, Aftonbladet