Carolyn Merchant
NATURENS DÖD

Carolyn Merchant:

NATURENS DÖDKvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen

394 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-195-9

Ditt internetpris:

207 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ

Läs mer


Om boken


Pressröster


Om boken

Är den moderna naturvetenskapen manlig? Kännetecknas den av en typisk manlig vilja till kontroll och makt? Finns det andra sätt att se på naturen?


Det menar vetenskapshistorikern Carolyn Merchant som i denna bok undersöker naturvetenskapens uppkomst på 1600-talet. Naturen som tidigare uppfattats som en levande mekanism kom alltmer att betraktas som ett urverk, en död materia som människan/mannen kunde hantera efter eget gottfinnande. Naturen skulle – liksom kvinnan – tuktas och styras. Respekten för naturen efsattes av manipulation.


Redan på 1600-talet höjdes emellertid röster mot detta synsätt och dess konsekvenser, inte minst från en rad nu bortglömda kvinnliga tänkare.


Pressröster

”Merchants undersökning är en briljant stuie.”

Ronny ’Ambjörnsson, Dagens Nyheter


”Ingen läsare kan konfronteras med denna bok utan att ompröva vetenskapens mening, dess historiska ursprung och dess roll i nutidens värld.”

Everett Mendelsohn, professor vid Harvard University


”En lysande och väl underbyggd framställning”

Susan Griffin


”Ett verk präglat av häpnadsväckande lärdom … ett första avgörande steg mot att belysa komplikationerna i relationen kvinna/natur i den moderna tidens dominerande mekanistiska tankemönster.”

Womens Studies International Quarterly


”Merchant kopplar hela tiden samman gångna seklers händelser med de problem som möter 1900-talets industrialiserade samhällen.”

Environmental Review