Christopher Prendergast
PARIS OCH 1800-TALET

Christopher Prendergast:

PARIS OCH 1800-TALET

Översättning:

Joachim Retzlaff

279 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-453-2

Ditt internetpris:

188 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Hur ska man förstå den moderna staden och människornas plats i den? Med frågor kring stadens identitet som utgångspunkt skärskådar Christopher Prendergast ett förlorat Paris i Walter Benjamins efterföljd.


Paris och 1800-talet rör sig mellan social och kulturell historia, litteratur, måleri och fotografi. Hjärtpunkten är en serie läsningar av betydande 1800-talstexter – av Balzac, Hugo, Baudelaire, Michelet, Flaubert, Zola, Vallès, Laforgue och andra. I var och en av dessa texter utgör staden såväl framställningens ämne som dess problem. Historien finns inte ”bakom” texten utan ”i” den.


Christopher Prendergasts bok är strukturerad kring föreställningen om Paris som ett ”rum”: ett rum som är både fysiskt socialt och som därmed påverkas av tiden, ett rum som skapas, organiseras och förändras av historien. Anhalter görs vid utsikten från cafèet, panoramat, underjorden (katakomberna och kloakerna), marknaden, boulevarden, barrikaden, parken och kanalen. Avslutningsvis skisseras några perspektiv som förbinder det förmoderna Paris på 1800-talet med 1900-talets postmoderna stad.


Paris och 1800-talet förenar berättarglädje och esprit med vetenskaplig noggrannhet. Det är en bok som har mycket att berätta inte bara om Paris, utan också om andra städer och om tänkandet kring staden.