Malcolm Barber
DET NYA RIDDERSKAPET

Malcolm Barber:

DET NYA RIDDERSKAPET

Tempelherreordens historia

Översättning:

Joachim Retzlaff

Förord:

Dick Harrison

430 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-301-3

Ditt internetpris:

218 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Tempelherreorden upprättades på 1100-talet som ett led i den kristna kulturens mest imponerande krigsprojekt, korstågen mot muslimerna. På några få decennier byggde tempelriddarna upp ett veritabelt transnationellt bolag. Orden var tidens största bankir, hade en ”modern” organisationsstruktur och investerade i jordbruk, fastigheter och rederier. Hela denna struktur bars upp av fromma ordensbröder som avlagt löften om personlig fattigdom, kyskhet och lydnad intill döden. Men efter att kristenheten förlorat det heliga landet till de otrogna följde även tempelherrarnas nedgång och fall. År 1310 brändes femtiofyra tempelriddare på bål som återfallna kättare. Kung Filip ”den skönes” aktion mot riddarna har med rätta betraktats som ett av de värsta justitiemorden i Europas historia, betydligt värre än såväl processen mot Jeanne d’Arc som Dreyfusaffären.

Malcolm Barber skriver på det nyktra och balanserade sätt och med den klara stil som är den brittiska historieforskningens adelsmärke. Med sin bok om en av medeltidens mäktigaste institutioner lämnar han ett tungt bidrag till forskningen om den europeiska medeltiden, men också till ett märkligt och dramatiskt kapitel i kyrko- och kulturhistorien.