Victoria Höög
UPPLYSNING UTAN FÖRNUFT

Victoria Höög:

UPPLYSNING UTAN FÖRNUFT

Begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

336 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-429-X

SLUTSÅLD

Länk till PDF av boken hos Lunds universitet


Om boken

Genom känslorna tänker vi världen, genom dem får vi kraft att handla. Men känslorna är inga blinda drifter; de är åtkomliga för reflektion och kan förändras med erfarenheten. Känslor är inte fenomen som ovillkorligen ska bemästras, utan de ingår i det rationella ställningstagandet. Kanske är det ett tidens tecken att det är först i vår tid som den konstlade motsättningen mellan känsla och förnuft har förlorat sitt anspråk på att vara rationell.


Den europeiska upplysningens människosyn kan återges i termer av känsla och begär, förnuft och dygd, men där känslorna och begären står i centrum. Den engelske 1700-talsfilosofen David Humes berömda sentens ”Reason is and ought to be the slave of the passions” uttrycker förmodligen bättre dåtidens allmänna uppfattning än Kants betoning av förnuftet som ett redskap att ta sig ur den självförvållade omyndigheten. Hos de fyra tänkare – Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu – som behandlas i denna spännande idéhistoriska bok sätts inte begär och känslor i motsättning till rationalitet, utan de ingår som beståndsdel i den praktiska rationaliteten.