Jacques Derrida
LAGENS KRAFT

Jacques Derrida:

LAGENS KRAFT

"Auktoritetens mystiska fundament"

Översättning:

Fredrika Spindler /

Nicholas Smith

Förord:
Hans Ruin

149 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-689-5

Ditt internetpris:

170 kronor

Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

SLUTSÅLD


Om boken

Lagens kraft består av två texter som Derrida framförde som föredrag uder året 1989/90, "Från lag till rättvisa" och "Benjamins förnamn". Här blir dekonstruktionens omdiskuterade politiska och juridiska vändning explicit. Derrida visar hur hans analysmetod öppnar nya vägar till att tänka över lagens, rättens och våldets natur. Med oförminskad aktualitet ställer dessa texter oss inför frågan om förhållandet mellan rättvisa och våld. I den andra texten genomför Derrida en läsning av Walter Benjamins essä från 1921, "Försök till en kritik av våldet", inom ramen för en diskussion om Förintelsen och representationens gränser. Han lyfter fram det ömtåliga och på senare tid alltmer uppmärksammade temat om upplysningskritik hos tyska och judiska tänkare under Weimarperioden, och närheten mellan bland andra Benjamin, Schmitt och Heidegger. I juni 2000 hölls ett seminarium kring dessa texter med Derrida på Södertörns högskola. Seminariet bandades och återges här i översättning från engelska av Nicholas Smith. Det är en aldrig tidigare offentliggjord text som ger en unik inblick i hela hans tankevärld.