Claes Törnqvist & Margareta Norell

Ny vuxenhet i ett livsloppsperspektiv

 

Ny vuxenhet i ett livsloppsperspektiv

Claes Törnqvist & Margareta Norell

Ny vuxenhet i ett livsloppsperspektiv

  302 sidor
Mjukband
ISBN
978-91-7139-782-9
Ditt internetpris
188 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Vad händer i livet från det att man är tjugo till dess att man är mellan trettiofem och fyrtio? Vad innebär det att bli vuxen i vår senmoderna tid?

 

I mitten av 1980-talet studerade sociologen Margareta Norell och psykologen Claes Törnqvist tjugoåringar i tre sociala miljöer. Drygt femton år senare har de nu sökt upp dessa personer och intervjuat dem om deras liv – vad som hänt sedan dess och hur de lever som vuxna.

 

Som tjugoåring ser man festandet som något av navet i tillvaron kring vilket man samlas för att söka stöd inför en osäker framtid. Idag kretsar livet kring barn, familj, relationer, arbete och att förverkliga sig själv. Hur detta vuxenliv skapas i en könsmässig, kulturell och historisk kontext beskrivs och analyseras i denna bok.

 

Ny vuxenhet i ett livsloppsperspektiv är tänkt både för en bredare läsekrets och som lärobok för studerande inom social- och beteendevetenskaperna. Den utgör ett alternativ till traditionell utvecklingspsykologi genom att tydliggöra hur ålder och livsfas alltid måste förstås i ett kulturellt och historiskt sammanhang.

 

Beställ