Anja Petersen

På visit i verkligheten

Psychoanalysis
Anja Petersen
På visit i verkligheten
 

Fotografi och kön i slutet av 1800-talet

  184 sidor
Inbunden
ISBN

978-91-7139-795-9

SLUTSÅLD


Om boken

I slutet av 1800-talet massproducerades visitkortsporträtt efter borgerlig förlaga. Deras genomslagskraft, popularitet och mängd placerar dem i en särposition. Vad var det för slags fotografier och vad hände i dem? Anja Petersen undersöker hur sådana tillsynes alldagliga porträtt medverkade till att formulera några av 1800-talets mest etablerade förståelser av kön och hur en ny porträttnorm växte fram.

 

Det fotografiska porträttet kom även att användas inom en rad statliga institutioner som växte fram samtidigt med fotografikonsten. De bilder av kön som formulerades i fängelser, i polisverksamhet och på  hospital analyseras som motbilder till visitkortsporträtten. Och genom fotograferna Marie Høegs och Bolette Bergs bilder förmedlas ytterligare ett perspektiv på fotografi och kön i slutet av 1800-talet. Deras bilder tydliggör mediet och lyfter fram fotografiet som redskap snarare än som registrerande instrument.

 

Boken fokuserar fotografiets roll i etablerandet av 1800-talets bilder av kvinnan. Genom en tro på fotografiet som objektivt och sant fick de bilder som spreds stor genomslagskraft. Fotografierna både reflekterade en könsuppfattning och medverkade till att forma denna uppfattning. I det fotografiska porträttet var kvinnor således på visit i förmodat verkliga bilder av kön.

 

Anja Petersen är etnolog och verksam vid Lunds universitet.

 

Boken har tilldelats Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris 2007 med motiveringen att den skapar en analysmodell för visuell kulturhistoria.