Nils Andersson & Henrik Björck (red.)

Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år

 

Bäras utan namn ...

Nils Andersson
& Henrik Björck (red.)

Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år

  336 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-808-6

Ditt internetpris
227 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Hur har ämnet idéhistoria utvecklats under de 75 år det funnits? Vilka föreställningar har idéhistoriker gjort sig om dess mål, medel och berättigande? Vad har andra ansett om det idéhistoriska perspektivet och dess gränser, dess status? Vilka synsätt har bidragit till utmejslingen av ämnets identitet? Hur uppstod dess egenart och hur har traditionen förmedlats? Kontinuitet eller diskontinuitet? Vilka nya perspektiv kan berika morgondagens idéhistoriska studier? Vad är idéhistoria, hur bör ämnet odlas, vilken är dess plats i ett större sammanhang? Allt du velat veta om idéhistoria, men inte vågat fråga om, kan du få reda på i denna bok.


 

Beställ