Margrit Wettstein


 

Liv genom tingen

 

Liv genom tingen

Margrit Wettstein

Liv genom tingen
Människor, föremål och extrema situationer

  156 sidor
Mjukband, färgillustrationer
ISBN

978-91-7139-831-4

Ditt internetpris
179 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Den materiella kulturen spelar en stor roll i etnologisk forskning. Människan är omgiven av föremål och många av dem är så vardagliga att hon knappt lägger märke till dem. Andra är laddade med känslor och berättelser som förklarar någonting viktigt. I denna studie av liv genom tingen ligger fokus på relationen mellan människa och föremål. Den handlar om vad föremålen betydde för dem som tvingades på flykt undan nazismen och bland dem som förlorade anhöriga vid attacken på World Trade Center den 11 september 2001.

 

Vilken roll får föremålen som vägvisare genom livet?

 

Margrit Wettstein är verksam vid Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet och vid Nobelmuseet i Stockholm.

 

INNEHÅLL

Förord

Inledning
Individer i extrema situationer
Överlevande och efterlevande
Levnadsberättelser och biografiska objekt
Söka information
Forskarens närvaro och rollen
Gränsland
Att fortfarande vara vid liv
Övergångsobjekt och ”linking objects”
Materialitet
Nyckelobjekt

Rörelse
Hastighetsminskning
Det oförutsägbara
Deportation
Gå under jord
Det yttre och det inre rummet
Kulturens vågrörelser

Förlust
Nelly Sachs
Lenke Rothman
Roald Hoffmann
Flora Hogman
Thomas Mann
Wright Salisbury
Melanie Salisbury
Sally Regenhard
Marie Mitchell
Anne Mulderry
Loretta Flipov

Smärta
I transition
Livet och döden
Objekt laddade med energi
Sociala objekt
Transitionsserier

Återskapelse
Saker är bra att tänka med
Att inreda sitt liv igen
Kvarlevor

 

 


 

Beställ