Ann Edholm

 

Kropp och språk, rum och bild
Body and Language, Space and Image

 

Omslag

Ann Edholm

Kropp och språk, rum och bild
Body and Language, Space and Image

Redaktör

Tom Sandqvist

ISBN

978-91-7139-877-2

Ditt internetpris
288 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser förenar den svenska konstnären Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. I ofta monumentalt framträdande målningar kombineras de små gesternas expressiva måleri med den stora berättelsen om livet och döden. Ann Edholms konst bärs fram av såväl de litterära konnotationerna som de "finstilta" måleriska gester som först ser ut att vara ett slarvigt misstag men som sedan leder till oväntade insikter om skala och mening.

 

Under åren har Ann Edholm i allt högre utsträckning kommit att indirekt referera till sin egen mors berättelser om bombräderna mot Berlin under andra världskrigets sista dagar och samtidigt till de judiska deportationerna under nazismen. Andra centrala inspirationskällor är inte minst Barnett Newman, Ellsworth Kelly, Kasimir Malevitj och Matthias Grünewald.

 

I hennes senaste utställning på Galerie Nordenhake i Stockholm i höstas fick den stora målningen Übergang på Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm 2010 sin pendang i den likaså monumentala svartvita målningen Var är himlen? Var?/Ulica Stawki. Det är en målning vars titel hänvisar till monumentet till minnet av deportationerna från gettot i Warszawa vid just den gata där "Umschlagplatz" låg, det vill säga uppställningsplatsen för de judar som sedan transporterades till Treblinka och andra förintelseläger. Hela utställningen kunde med andra ord ses som en berättelse, en narrativ erfarenhet av övergångar, transcendenser, platser som man lämnar och återkommer till, platser för eftertanke och våldsammma möten mellan bilden och kroppen, mellan kroppen och den måleriska gesten.

 

Boken ger bakgrunden till ett i svensk samtidskonst synnerligen angeläget konstnärskap. Huvudtexten har skrivits av dess redaktör, författaren och konstvetaren Tom Sandqvist, och reflekterar kring i första hand Ann Edholms offentliga utsmyckningar, senast förslaget för ECOSOC-salen i Förenta Nationernas huvudbyggnad i New York.

 

Formgivare: Jiri Adamik-Novak

 

Författare: Carl Fredrik Hårleman, Lotta Mossum, Annika Nordin, Tom Sandqvist, Marko Stamenkovic

 

 

Beställ