Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin (red.)

 

Vandring genom tiden

 

Omslag

Thomas Götselius,
Anders Olsson &
Boel Westin (red.)

Vandring genom tiden

Festskrift till Anders Cullhed

 

Hårdband,

320 sidor

ISBN

978-91-7139-866-6

Ditt internetpris
222 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Anders Cullhed är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, översättare och kritiker. Hans litteraturvetenskapliga vandring har gått stadigt bakåt i historien efter doktorsavhandlingen om Erik Lindegren och sträcker sig över vidsträckta områden i tiden och rummet. Att tiden är ett av hans stora teman talar hans verk klarspråk om med titlar som Solens flykt (1993), Diktens tidrymd (1996) och Kreousas skugga. Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens litteratur (2006). Denna stora studie avslutas med ett par sidor där författaren slår följe med poeten Ausonius på en färd längs floden Mosel runt år 370, den resa som poeten skildrat i en lång dikt på hexameter. Men det finns ännu en poet med i sällskapet, i alla fall till en början. Karl Vennberg får med sin dikt om Ausonius, "Lärodikt om senromersk poet" från samlingen Fiskefärd (1949), inleda den sista färden – i alla fall i denna bok – inom en tid och en poesi som forskaren och författaren Anders Cullhed älskar så mycket.

 

I denna vänbok till Anders vid hans 60-årsdag den 18/3 2011 medverkar kolleger och vänner från hans många olika verksamhetsområden med uppsatser, dikter, texter och bilder.

 

Bruno K. Öijer • Krzysztof Bak • Kjersti Bale • Anna Carlstedt • Olle Ferm • Stefano Fogelberg Rota • Carin Franzén • Thomas Götselius • Eva Haettner Aurelius • Anders Hallengren • Stina Hansson • Gunilla Iversen • Brian Møller Jensen • Inge Jonsson • Bengt Landgren • Lars O. Lundgren • Roland Lysell • Mats Malm • Arne Melberg • Anders Olsson • UIf Olsson • Göran Rossholm • Magnus Röhl • Marcia Sá Cavalcante Schuback • Erland Sellberg • Boel Westin • Magnus William-Olsson • Kjell Espmark • Gunnar Lundkvist

 

Beställ