Kulturhistoriskt bibliotek

Omslag

Ann-Charlotte Weimarck

JUGENDVILLORNA PÅ OLYMPIA I HELSINGBORG

Omslag

Annika Alzén

Kulturarv i rörelse

Peter Burke
Vad är kulturhistoria?

Nils Andersson & Henrik Björck (red.)
Idéhistoria i tiden
Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år

Mogens Trolle Larsen

Sjunkna Palats

Historien om upptäckten av orienten

Martin Bernal

Svart Athena

Den klassiska civilisationens afroasiatiska rötter

Steven Shapin

Den Vetenskapliga Revolutionen

Aby Warburg

Ormritualer

En reseberättelse

Malcolm Barber

Det nya ridderskapet

Tempelherreordens historia

Fredric Jameson

Det Politiska Omedvetna

Berättelsen som social symbolhandling

Hans Peter Duerr

Nakenhet och skam

Myten om civilisationsprocessen

Band 1

Michel Pastoureau

Ränder

Ränderna och de randiga tygernas historia

Hans Peter Duerr

Intimitet

Myten om civilisationsprocessen

Band 2

Christopher Prendergast

Paris och 1800-talet

Carolyn Merchant

Naturens död

Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen

Jahn Otto Johansen

Folket som ingen vill ha

Zigenarna i Östeuropa

Klaus Theweleit

Mansfantasier

Ola W. Jensen &

Håkan Karlsson (red.)

Arkeologiska horisonter

Wolfram von Eschenbach

Parzival

Victoria Höög

Upplysning utan förnuft

Begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

Carlo Ginzburg Benandanti

”De goda häxmästarna”

Craig Harline

Syster Margriets prövningar

Ur ett nunneliv på 1600-talet

Roland Marx

Jack Uppskäraren

och de viktorianska mardrömmarna

Hanne Kromann Trautner,

Salomon Schulman (red)

Dopet eller döden

Judiskt liv i det medeltida Spanien