Samhällsdebatt, etnologi

Omslag

Petter Tistedt

VISIONER OM
MEDBORGERLIGA PUBLIKER

Omslag

Paul Agnidakis

RÄTTEN TILL PLATSEN

Omslag

Michael Tengberg

Samtalets möjligheter

Drömmar om lufthavet

Gösta Arvastson

Drömmar om lufthavet

Det moraliska spelet

Eva Kärfve

Det moraliska spelet

Omslag

Göran Sommardal

Kinesiska samtidigheter

Liv genom tingen

Margrit Wettstein
Liv genom tingen

Arv och miljö

Åke Daun
Arv och miljö

Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon
Skrift i rörelse
Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap

Mia-Marie Hammarlin
Att leva som utbränd
En etnologisk studie av långtidssjukskrivna

Karl Olov Arnstberg

SPRAWL

Åke Daun

EN STUGA PÅ SJÄTTE VÅNINGEN

Svensk mentalitet i en mångkulturell värld

Håkan Jönsson

MJÖLK

– en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

Stefan Arvidsson

DEN LILLA MARXISTEN

En sorts ordbok

Sverre Wide

MÄNNISKANS MÅTT

Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

Gunnar Nygren

SKILDA MEDIEVÄRLDAR

Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm

Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten (red.)

SPEGLINGAR AV RUM

Om Könskodade platser och sammanhang

Christine Quarfood

POSITIVISM MED MÄNSKLIGT ANSIKTE

Montessoripedagogikens idéhistoriska grunder

Jonas Aspelin

DEN MELLANMÄNSKLIGA VÄGEN

Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk vägvisning

Sara Edenheim

BEGÄRETS LAGAR

Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

Antoinette Hetzler, Daniel Melén & Daniel Bjerstedt

SJUK-SVERIGE

Försäkringskassan, rehabilitering och utslagningen från arbetsmarknaden

Mats Börjesson, Eva Palmblad & Thomas Wahl

I SKÖTSAMHETENS UTMARKER

Berättelser om välfärdsstatens sociala optik

Georg Drakos

BERÄTTELSEN I SJUKDOMENS VÄRLD

Lars Ahlin

PILGRIM, TURIST ELLER FLYKTING?

En studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten

Lena Löwendahl

RELIGION UTAN ORGANISATION

- om religiös rörlighet bland privatreligiösa

Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan Waldetoft (red.)

TANKAR FRÅN BASLINJEN

- humanister om idrott, kropp och hälsa

Micael Björk & Marita Flisbäck (red.)

I SITT SAMMANHANG

Eva Kärfve

HJÄRNSPÖKEN

Damp och hotet mot folkhälsan

Nihad Bunar

SKOLAN MITT I FÖRORTEN

Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism

Loïc Wacquant

FATTIGDOMENS FÄNGELSER

Bosse Bergman

HANDELSPLATS, SHOPPING, STADSLIV

En historik om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering

Gunilla Halldén & Bengt Sandin (red)

BARNETS BÄSTA

Lois P. Frankel

SNÄLLA FLICKOR FÅR INTE CHEFSRUMMET

Judith Lind (red.)

NORMALITETENS FÖRHANDLING OCH FÖRVANDLING

Göran Rosenberg, Maria Karlsson, Sharon Rider m. fl.
DEN MODERNA ENSAMHETEN

Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny Pettersson

FRAMTIDSSTADEN

På visit i verkligheten

Anja Petersen
På visit i verkligheten

Ordningsmakten

Micael Björk
Ordningsmakten i stadens periferi

Billy Ehn & Orvar Löfgren

Billy Ehn & Orvar Löfgren
När ingenting särskilt händer

Carin Franzén

Carin Franzén
För en litteraturens etik