Petter Tistedt

 

VISIONER OM MEDBORGERLIGA PUBLIKER

 

Omslag

Petter Tistedt

VISIONER OM
MEDBORGERLIGA PUBLIKER

Medier och socialreformism på 1930-talet

 

Mjukband,

350 sidor

ISBN

978-91-7139-890-1

Ditt internetpris
209 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

Hur kan demokratin försvaras? Denna fråga upplevdes som akut i Europa under 1930-talet. Många framhöll nödvändigheten av medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet. Demokratin krävde medborgare som satte sig in i gemensamma angelägenheter samt diskuterade och tog ställning till aktuella problem. I denna bok studeras hur socialreformister arbetade för att skapa ett sådant samhällsengagemang i Sverige. Utgångspunkterna tas i decenniets befolkningsdebatter och i en utställning om fritidens användning. Undersökningen visar hur visioner om medborgerliga publiker var inbyggda i den moderna demokratins offentliga kultur.

 

Petter Tistedt är verksam som lärare och forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

 

 

Beställ