Historia

    Omslag

Lars Fahlén

Vad dom fick se!

Lennart Johansson
Staten, supen och Systemet
Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2005

Anu Mai Köll (red.)

KOMMUNISMENS ANSIKTEN

Repression, övervakning och svenska reaktioner

Johnny Wijk

IDROTT, KRIG OCH NATIONELL GEMENSKAP

Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber

Agneta Conradi Mattsson

ALIENOR AV AQUITANIEN

Martin Wiklund

I DET MODERNAS LANDSKAP

Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

Jens Ljunggren

KÄNSLORNAS KRIG

Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet