Lennart Johansson

Staten, supen och Systemet
Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2005

 

Bäras utan namn ...

Lennart Johansson

Staten, supen och Systemet
Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2005

  490 sidor
Inbunden, illustrerad
ISBN

978-91-7139-811-6

Ditt internetpris
239 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Knappast någon fråga har varit föremål för så mycket diskussion, så många statliga utredningar och kommittéer som alkoholfrågan. I Staten, Supen och Systemet analyseras den svenska alkoholpolitiken och alkoholkulturen från husbehovsbränningens avskaffande i mitten av 1800-talet fram till 2000-talets EU-anpassning. Är det något speciellt med den svenska dryckeskulturen? Kan svensken inte på ett avslappnat och mer oproblematiskt sätt umgås med alkohol, och är det i så fall därför vi har och framför allt har haft så stränga restriktioner kring alkoholen? Trots att Sverige, tillsammans med Norge och Finland, under 1900-talet har haft den lägsta registrerade alkoholkonsumtionen i Europa, har alkoholen ändå uppfattats som det kanske allvarligaste sociala samhällsproblemet.

 

Lennart Johansson är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som chef för Kronobergsarkivet och som forskare vid Växjö universitet.


 

Beställ