Recension av Tom Sandqvists Efterlämnad egendom i HBL: I minnets labyrinter

Recension av Tom Hedlunds Nattens arkiv på Bernur / howsoftthisprisonis.blogspot.se

Omslag

 

Tom Sandqvist

EFTERLÄMNAD EGENDOM

Omslag

 

Tom Hedlund

NATTENS ARKIV

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

SAMLADE SKRIFTER BAND 6: SÅ TALADE ZARATHUSTRA

Omslag

 

Catharina Stenqvist

GRANS OCH EXISTENS
En religionsfilosofisk essä

Omslag

 

Maryam Adjam

MINNESSPÅR
Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

Omslag

 

Anna Wahlöö

ATT GÖRA EN KLASSIKER

Omslag

 

Matilda Marshall

HÅLLBARHET TILL MIDDAG

Omslag

 

Robin Ekelund

RETROSPEKTIVA MODERNISTER