Martin Wiklund
I DET MODERNAS LANDSKAP

Martin Wiklund:

I DET MODERNAS LANDSKAP

Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige
mellan 1960 och 1990

479 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-753-1

Ditt internetpris:

239 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Sveriges utveckling har under efterkrigstiden främst vägletts av en berätttelse om välfärdsstatens utveckling, men sedan rekordåren har den utmanats av en rad kritiska berättelser. Utifrån vilken berättelse bör vi tolka det moderna Sverige? Är vissa berättelser bättre än andra?


Martin Wiklunds I det modernas landskap analyserar hur 60-talsvänstern, den nya kvinnorörelsen, alternativrörelsen och moderaterna kritiserade och skapade nya berättelser om det moderna Sverige. Berättelserna ses som olika sätt att orientera sig historiskt i ett landskap av värden med olika vägar och möjliga färdriktningar. Också forskningens berättelser om Sveriges modernitet och modernism relateras till denna modell. För att bearbeta tolkningskonflikten räcker det inte att behandla frågor om vad som faktiskt hänt. Minst lika väsentliga är frågorna om hur detmoderna Sverige ska värderas och vilka slutsatser man bör dra inför framtiden.


Analysen ger en ökad förståelse både för hur det svenska samhället förändrats under de senaste decennierna och för de berättelser som vi tolkar det moderna Sverige med.