Micael Björk & Marita Flisbäck (red.)
I SITT SAMMANHANG

Micael Björk &

Marita Flisbäck (red.):

I SITT SAMMANHANG

Undertitel

271 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-750-7

Ditt internetpris:

xxx kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Temat för boken är kultur och politik, i vid bemärkelse. Tio uppsatser presenteras. Historiska uppsatser om köket som politik och svensk orientalism varvas med samtida undersökningar av veckopressens mikropolitik i form av rådgivningsspalter och av konstnärsprofessorers erfarenheter av maktspel på kulturens fält.


Med anledning av att Rolf Törnqvist, docent och universitetslektor vid Sociologiska institutionen i Göteborg, går i pension vid årsskiftet 2005-2006 vill doktorander, före detta doktorander och nära kollegor med en festskrift hedra den lärargärning han så framgångsrikt har bedrivit vid Göteborgs universitet i nästan tre decennier.


Beställ