Sara Edenheim
BEGÄRETS LAGAR

Sara Edenheim:

BEGÄRETS LAGAR

Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

283 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-732-9

SLUTSÅLD


Om boken

Under den senare delen av 1900-talet skedde en lag olika lagförändringar rörande homosexuella. Alltifrån partnerskapslagen till ett lagligt skydd mot diskriminering granskades. Vilken roll spelade definitionerna av begär och kön för att dessa lagar skulle godkännas? Hur används begrepp som tolerans, kärlek, homofobi och identitet? Vilka förändringar går att skönja över tid och är de verkligen förändringar eller är de tecken på något annat?


Frågorna ställs i Begärets lagar, som är en analys av heteronormativitetens juridiska genealogi. Här kritiseras också de senaste årtiondenas lagar angående homosexuellas rättigheter, då även de nya lagarna riskerar att cementera positionerna. Slutligen ifrågasätts hela det moderna, liberaldemokratiska projektet.