Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon

Skrift i rörelse
Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap

 

Bäras utan namn ...

Johan Elmfeldt &
Per-Olof Erixon

Skrift i rörelse
Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap

  296 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-803-1

Ditt internetpris
212 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Vad innebär det att växa upp i medielandskapet, i medieekologin? Barn och ungdomar bär på erfarenheter från en multimodal och multimedial värld. Här känner de sig hemma och här har de lärt sig att navigera.

Digitala medieteknologier erbjuder nya möjligheter att representera världen. Detta får konsekvenser för hur läs- och skrivförmågor av olika slag utvecklas och därmed också för hur utbildning bör organiseras. Denna bok handlar om nya mediers betydelse för förmågan att kommunicera mening. Den handlar om mediekulturella förändringar och i det sammanhanget vad det innebär att använda penna, papper, tangentbord, mus och skärm.

 

Johan Elmfeldt är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på enheten Kultur, språk, medier, Lärarutbildningen, Malmö högskola.

 

Per-Olof Erixon är professor i pedagogiskt arbete på institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.


 

Beställ