Lena Löwendahl
RELIGION UTAN ORGANISATION

Lena Löwendahl:

RELIGION UTAN ORGANISATION

- om religiös rörlighet bland privatreligiösa

168 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-745-0

Ditt internetpris:

182 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Trots att Sverige beskrivs som ett sekulariserat land har många människor någon form av religiös tro. En stor andel väljer emellertid att utöva sin tro utan att aktivt delta i någon form av organiserad religiös gemenskap. Man vill på egen hand välja sina trosföreställningar istället för att ta till sig ett färdigt koncept av dogmer.


Lena Löwendahl har genomfört femton långa intervjuer med religiösa sökare som provat olika religiösa tankegångar under livets gång. Gemensamt för de intervjuade är att de alla tagit avstånd från religiösa organisationer för att istället utöva sin tro privat.


Religion utan organisation tecknar en både intressant och delvis ny bild av fenomenet privatreligiositet. I centrum står frågor som: Hur har de som utövar sin religion i det privata rört sig i det religiösa landskapet från barndom till vuxen ålder? Varför har de valt att förändra sin religiositet? Vad tror de på, och hur skapar och upprätthåller de sina trosföreställningar?


Beställ