Loïc Wacquant
FATTIGDOMENS FÄNGELSER

Loïc Wacquant

FATTIGDOMENS FÄNGELSER

175 s. Häftad

ISBN: 91-7139-515-6


Pris: 139:-

SLUTSÅLD


Om boken

I Fattigdomens fängelser ifrågasätter den franske sociologen Loïc Waquant samhällsfenomen som blivit mer och mer etablerade. Han talar om det "sunda förnuftets" nya strafftänkande, som etablerades i USA av ett nätverk av nykonservativa tankesmedjor och sedan internationaliserades på samma sätt som en nyliberala ekonomiska ideologin. Välfärdsstatens omvandling till fångvårdsstat förebådar uppkomsten av ett nytt sätt att handskas med fattigdom, där det okvalificerade och oreglerade arbetet går hand i hand med en påträngande och allestädes närvarande straffrättsapparat. USA har gjort klart att man vill kriminalisera fattigdomen och inskränka den sociala och arbetsrättsliga tryggheten. Europa står inför ett historiskt val - följa i USA:s spår eller bygga upp en socialstat värd namnet över hela kontinenten?


"... en föredömligt kort historieskrivning som innehåller ingredienserna till en uttömmande förklaring av fängelsets expansion."

- Magnus Hörnqvist, Dagens Nyheter


"... hoppas att någon ansvarig politiker eller polis läser Wacquants bok ..."

- Mattias Hagberg, Göteborgs-Posten