Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan Waldetoft (red.)
TANKAR FRÅN BASLINJEN

Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan Waldetoft (red.):

TANKAR FRÅN BASLINJEN

- humanister om idrott, kropp och hälsa

346 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-748-5

Ditt internetpris:

222 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Idrott, kropp och hälsa är temat för Tankar från baslinjen, där tjugoen etnologer och två idrottshistoriker skriver utifrån sina olika infallsvinklar och intresseområden. Sport och idrott är kulturella fenomen som ger möjligheter till högst varierande ingångar. Många centrala områden i både gårdagens och samtidens samhälle blir också belysta i boken: förutom kopplingen till kropp och hälsa behandlas till exempel lekar med tävlingsinslag, framväxten av den moderna idrotten, massmedias, musikens och publikens relation till idrott, liksom exempel på hur genus och religion påverkar idrotten och idrottandet.


Boken är en hyllning till professor Mats Hellspong, den etnologiska idrottsforskningens frontfigur, på hans 65-årsdag. Boken avslutas med en förteckning över Mats Hellspongs tryckta alster 1963-2004.


Beställ