Gunilla Halldén & Bengt Sandin (red)
BARNETS BÄSTA

Gunilla Halldén & Bengt Sandin (red)

BARNETS BÄSTA

240 s. Inbunden

ISBN: 91-7139-583-0


Pris: 198:-


Om boken

Begreppet "barns bästa" har varit vägledande för en rad välfärdspolitiska åtgärder under senare år. Denna antologi fyller en lucka i forskningen om barn och välfärdsstaten och visar hur begreppet barns bästa ges olika innebörder med också skapar en gemensam begreppsram. Två viktiga frågor präglar texterna: dels frågan om välfärdsstatens sena omvandling påverkat och förändrat barns villkor, dels vilka innebörder som givits begreppet barnets bästa.

 

Bidragen är skrivna av forskare med olika disciplinär bakgrund; psykologi, historia, sociologi och juridik. Redaktörer är professorerna Gunilla Halldén och Bengt Sandin som är verksamma vid Linköpings universitet.