Jonas Aspelin
DEN MELLANMÄNSKLIGA VÄGEN

Jonas Aspelin:

DEN MELLANMÄNSKLIGA VÄGEN

Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk vägvisning

200 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-708-6

Ditt internetpris:

176 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

SLUTSÅLD


Om boken

Martin Buber betraktas som en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Hans grundläggande föreställning att "allt verkligt liv är möte" har betydelse för alla livets sfärer. I Den mellanmänskliga vägen analyserar Jonas Aspelin Bubers teori och använder den för att tolka undervisningssituationen. I centrum står den genuina relationen mellan lärare och elev. Hur förverkligas denna relation? Vilka krafter hindrar den? Läraren beskrivs som en kritisk medvandrare på elevernas väg mot bildning och mognad. Bubers relationsfilosofi träder fram som trovärdig pedagogisk vägvisning i en vilsen tid.