Lars Ahlin
PILGRIM, TURIST ELLER FLYKTING?

Lars Ahlin:

PILGRIM, TURIST ELLER FLYKTING?

En studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten

288 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-746-9

Ditt internetpris:

212 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

SLUTSÅLD


Om boken

Hur ska man förklara senare års ökande intresse för astrologi, fjärrskådning och healing? Ett intresse som bland annat kommer till uttryck i TV-program som Förnimmelse av mord, Tidigare liv, Andarnas makt och Sjätte sinnet.


Hur ska man förklara att näringslivet i allt högre utsträckning anordnar kurser som tillhandahåller rena new age-tekniker och att allt fler enskilda söker sig till terapeuter eller coacher i new age-miljön?


Dessa frågor diskuterar Lars Ahlin i Pilgrim, turist eller flykting? med utgångspunkt i en enkätundersökning av svenskar födda efter andra världskriget. Som teoretisk grund använder Ahlin framför allt antropologen Mary Douglas men även sociologerna Zygmunt Bauman och Anthony Giddens.


Ahlin argumenterar för att ovanstående utveckling har sin grund i att det svenska samhället och arbetslivet under de senaste 25 åren har rört sig i en nyliberal riktning. För flertalet har detta inneburit en etablering i samhällets huvudfåra; för andra har det emellertid inneburit en marginalisering. Individens behov av att få sina samhälleliga erfarenheter rättfärdigade tillgodoses antingen genom new age eller genom folktro som astrologi eller healing. Härigenom kommer man i kontakt med religiösa hållningssätt, men kan detta kallas omvändelse? I det ena fallet är det fråga om gradvisa rörelser över den religiösa kartan - en "turistresa" utan bestämt slutmål. I det andra fallet en "flykt" undan maktlösheten i samhällets periferi.


I syfte att förklara det religiösa fältets förändring är vi således tvungna att först se hur enskilda människors vardag förändrats.