Gunnar Nygren
SKILDA MEDIEVÄRLDAR

Gunnar Nygren:

SKILDA MEDIEVÄRLDAR

Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm

416 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-712-4

Ditt internetpris:

239 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Stockholmarna lever i skilda medievärldar. Den offentliga sfären delas upp utifrån sociala skiljelinjer – i rika områden dominerar högstatusmedier som prenumererade dagstidningar och public service i radio och TV, medan gratistidningar och kommersiella TV-kanaler är störst i fattiga bostadsområden. Stora grupper av medborgare ställs utanför de medier som bär upp den politiska kommunikationen. Dessutom är de lokala medierna svaga, de många förorterna bevakas nästan inte alls och när de omnämns handlar det oftast om kriminalitet och sociala problem.


Skilda medievärldar undersöker mediernas roll i den politiska kommunikationen i Storstockholm. Med innehållsanalyser av både de dagliga nyhetsmedierna och de lokala gratistidningarna granskas mediernas bild av Stockholm. Via en enkät till 5000 stockholmare undersöks mediernas betydelse för politiska attityder och lokalt politiskt deltagande.


Beställ