Åke Daun
EN STUGA PÅ SJÄTTE VÅNINGEN

Åke Daun:

EN STUGA PÅ SJÄTTE VÅNINGEN

Svensk mentalitet i en mångkulturell värld

281 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-702-7

Ditt internetpris:

194 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

År 1983, dvs. sjuttiotvå år efter utgivningen av professor Gustav Sundbärgs bok Det svenska folklynnet (1911) gjorde Åke Daun en nystart. Med andra medoder och ett flerdisciplinärt angreppssätt har han därefter, under två årtionden, vidgat det nationella kulturstudiet till en mer generell och internationellt jämförande samhällsanalys. Sedan 1989, då Åke Daun gav ut boken Svensk mentalitet, har dessutom en mentalt annorlunda generation hunnit göra entré, unga infödda svenskar i överraskande stor samklang med sina kamrater från gamla urbant präglade kulturer söderöver. Men fortfarande är grundvärderingar och samhällsinstitutioner i Sverige starkt färgade av det lantliga kulturarvet.


Beställ