Michael Tengberg

 

Samtalets möjligheter

 

Omslag

Michael Tengberg

Samtalets möjligheter

Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

 

Hårdband,

352 sidor

ISBN

9789186761011

Ditt internetpris
219 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

I de senaste årens forskning om skolans svenskundervisning har samtal blivit ett honnörsord. För litteraturundervisningens del framhålls det ofta hur viktigt det är att den skönlitteratur elever läser i skolan blir föremål för gemensam tolkning och reflexion. Men frågan är vilken funktion dessa litteratursamtal fyller som undervisnings- och lärandeprocess? Vad får eleverna möjlighet att lära sig?

 

I "Samtalets möjligheter" undersöker Michael Tengberg vilka förutsättningar litteratursamtalet skapar för att utveckla elevers reception av en läst text och i förlängningen också deras läsförmåga. Undersökningen bygger på detaljerade analyser av videoinspelade samtal i årskurs åtta och nio. Tengberg ställer bl.a. följande frågor: Vilka förhållningssätt till text och läsning uppmuntras i samtalen? Vilken betydelse får samtalen för elevernas tolkning? Och vad menar eleverna själva att de lär sig?

 

Undersökningen identifierar en rad problem i själva genomförandet, vilket understryker att samtalet som arbetsform ställer höga krav på både lärare och elever. Men här framträder också några av de pedagogiska möjligheterna. Med utgångspunkt i aktuell teoribildning om interaction och om litterär reception utvecklar Tengberg en nyanserad bild av litteratursamtalets potentiella inverkan på elevernas läsning.

 

Boken vänder sig till alla som är intresserade av den svenska skolans litteraturundervisning.

 

 

Michael Tengberg forskar om läsning och litteraturundervisning vid Göteborgs universitet och arbetar med svensklärarutbildning vid Karlstads universitet. Han har tidigare jobbat som högstadielärare i svenska, matematik och NO. Samtalets möjligheter är hans doktorsavhandling.

 

Beställ