Georg Drakos
BERÄTTELSEN I SJUKDOMENS VÄRLD

Georg Drakos:

BERÄTTELSEN I SJUKDOMENS VÄRLD

240 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-718-3

Ditt internetpris:

189 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Man tänker sig för innan man berättar att man har smittats med hiv. För en kulturforskare som vill förstå den drabbades erfarenhet kan just tystnaderna förmedla den mest meningsladdade kunskapen. Tystnaden är det instrument som separerar olika verkligheter från varandra medan berättandet binder dem samman.


I boken Berättelsen i sjukdomens värld utvecklar etnologen Georg Drakos en metod för att studera förhållandet mellan kroppsliga erfarenheter och berättande. Genom att betrakta berättelser och tystnader som två sidor av samma mynt blir tystnaderna talande. Tillsammans konstituerar berättelserna och tystnaderna de skiftande verkligheter som formar villkoren för hur det är att leva med hiv/aids. Tystnaderna om sjukdomen blir en ingång för att nalkas betydelsen av kulturella skillnader för hur det är att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland.


Berättelser är en viktig kunskapsform i mötet mellan medicinen och människan, men också i mänskliga möten i arbetslivet, i skolan eller i andra sociala sammanhang. Boken vänder sig till flera yrkeskategorier och till studenter i medicin, vård- och folkhälsovetenskap eller socialt arbete. Men också till var och en som stannar upp vid frågan: I vad mån kan jag få inblick i en annan människas erfarenheter genom att lyssna till hennes berättelse?


Beställ