Judith Lind (red.)
NORMALITETENS FÖRHANDLING OCH FÖRVANDLING

Judith Lind (red.):

NORMALITETENS FÖRHANDLING OCH FÖRVANDLING

En antologi om barn, skola och föräldraskap

280 sidor

Mjukband

ISBN:

91-7139-773-6

SLUTSÅLD


Om boken

Vad innebär det egentligen att vara ett alldeles vanligt barn? Är det detsamma som att vara normal eller att ha önskvärda egenskaper? Vilka är i så fall önskvärda egenskaper och vem definierar dem?

Detta är några av frågorna som angrips i antologin Normalitetens förhandling och förvandling där bidragen utgår från såväl vetenskapliga diskussioner som vardagliga sammanhang. Det handlar om allt från den dagliga verksamheten i en högstadieklass, barn med läs- och skrivsvårigheter, specialklasser för begåvade barn till gymnasieklasser för ungdomar med diagnosen Aspergers syndrom. Författarna spårar på olika sätt de processer som bidrar till att skapa och upprätthålla, men även ifrågasätta, förhandla och förändra normalitet.