Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten (red.)
SPEGLINGAR AV RUM

Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten (red.):

SPEGLINGAR AV RUM

Om Könskodade platser och sammanhang

266 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-706-X

Ditt internetpris:

182 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

SLUTSÅLD


Om boken

Vem talar samhället till genom utformningen av staden och arbetsdelningen mellan könen? Hur framställs konsumenten i köpcentrumet? Hur tar sig utsatthet uttryck i staden och hur upplever kvinnor stadens rum nattetid?


Speglingar av rum – om könskodade platser och sammanhang samlar aktuell forskning om rummet som könskodat. Utgångspunkten är platsens och rummets betydelse som en fysisk materiell verklighet för hur kön skapas och reproduceras, samt hur kulturella föreställningar, social praktik och maktrelationer medverkar i denna process.


Författarna har varierande disciplinär bakgrund, men har studerat den materiella verkligheten som en aspekt av hur kvinnors och mäns erfarenheter skiljer sig åt. Trafikstrukturer och museer bidrar exempelvis till hur kön definieras och skapas, omvänt visar homosexuella mötesplatser och hemlösa kvinnor att kön även skapar rum. Artiklarna spänner över frågor om konkret planläggning och utformning av platser, liksom användande och upplevelse av rum och transporter.