Friedrich Nietzsche
OTIDSENLIGA BETRAKTELSER

Friedrich Nietzsche:

Samlade skrifter, band 2.

Otidsenliga betraktelser I-IV och efterlämnade skrifter 1872-1875

Översättning:

se nedan

560 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-675-6

 

SLUTSÅLD


Om boken

Med sina fyra Otidsenliga betraktelser (1873-1876) fullföljer Friedrich Nietzsche det förräderi mot samtidens vetenskap och kultur han begick med förstlingsverket Tragedins födelse (1872). I dessa essäer mot strömmen formuleras en sträng, existentiell kritik av fabriksvetenskap och filiströs framgångsfilosofi. Tillsammans med flera efterlämnade texter från samma tid bildar de grundvalen för den kamp mot kulturen som småningom antar karaktären av ett attentat på två årtusendens onatur och människostympning. Essäerna uttrycker Nietzsches djupa misstro mot en kultur som inte vill se sanningen om sig själv i ögonen. En palett av översättare bidrar till dessa subversiva texters – och därmed de otidsenliga försökets – fortsatta liv även i Sverige: Jonas Asklund, Svenja Blume, Carl-Göran Ekerwald, Margareta Holmqvist, Joachim Retzlaff, Nikanor Teratologen och Ingrid Windisch.Utgivna band i Friedrich Nietzsches Samlade skrifter

 

Läs mer på http://www.symposion.se/books/nietzsche.html