Friedrich Nietzsche
BREV I URVAL, Band 10.1 & 10.2

 

Friedrich Nietzsche:

BREV I URVAL

Samlade skrifter, band 10.1 och 10.2

Redigerad av:

Thomas H. Brobjer, Ulf I. Eriksson,

Peter Handberg, Hans Ruin

Översättning:

Peter Handberg

Omslag: Jens Andersson

Antal sidor:

1048 sidor (Band 1: 464 sidor, Band 2: 584 sidor)

Mjukband med flikar

ISBN:

9789187483127

Pris:

459 kronor (för båda banden som säljes tillsammans)

Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

Beställ

Om böckerna


Nietzsches omfångsrika brevväxling presenteras här för första gången på svenska i ett digert urval som band 10.1 och band 10.2 i Samlade skrifter. Ämnena som behandlas i breven är många: personliga framgångar och tillkortakommanden, yrkesval och livsfrågor, självanalys, hopp och uppgivenhet; här framträder flera av tidens viktigaste politiska och kulturella skeenden och frågor precis som tankefigurer som formar Nietzsches filosofi. Allt från tankeskiss till friarbrev och krigsförklaring. Avsändarorterna är barnkammaren, slagfältet, sjuksalen och hotell- och pensionatsrum runt om i Europa. Mottagarna av breven är många av tidens kända kulturpersonligheter: Richard och Cosima Wagner, Franz Liszt, August Strindberg, Georg Brandes mfl. Breven är översatta av Peter Handberg som också har skrivit efterord (band 10.2) och en omfattande notapparat.

 

I redaktionen för Nietzsches samlade skrifter ingår Thomas H. Brobjer, Ulf I. Eriksson, Peter Handberg och Hans Ruin.

 

"Jag har plågats svårt, allt har drivits till sin spets, professuren är nedlagd. Jag lämnar Basel för gott inom några dagar. Mitt bohag skall säljas."

Nietzsche till Marie Baumgartner, maj 1879

 

"Igår tänkte jag ut en bild av moralité larmoyante, för att tala med Diderot. Vinterlandskap. En gammal kusk som med ett uttryck av den mest brutala cynism, ännu hårdare än vintern, kastar vatten på sin egen häst. Hästen, den stackars plågade kraken, vänder sig om, tacksam, mycket tacksam."

Nietzsche till Reinhart von Seydlitz, juni 1888.

Recensioner

 

SvD - Under strecket

http://www.svd.se/kultur/understrecket/brev-fran-flykten-mot-ensamheten_4274405.svd

 

DN Kultur

http://www.dn.se/kultur-noje/den-filosofiska-giganten-som-blev-galen-1/

 

Utgivna band i Friedrich Nietzsches Samlade skrifter

 

Läs mer på http://www.symposion.se/books/nietzsche.html