Mats Malm
DET LIDERLIGA SPRÅKET

Mats Malm

DET LIDERLIGA SPRÅKET

Poetisk ambivalens i svensk 'barock'

352 s. Inbunden

ISBN: 91-7139-666-7Pris: 229:-


Om boken

Om språk kan vara sinnligt, när riskerar det då att uppfattas som liderligt? Kan språket och konsten vara skräckinjagande? Vem tar sig rätten att dra gränsen för vad som är fördärvlig konst?

 

Mats Malm klargör grunderna till föreställningarna om det liderliga språket och dess konsekvenser i det svenska 1600-talet. Med sina många exempel och djuplodande analyser av svenska författarskap från denna epok ger han oss en klar bild av den 'svenska barocken'. Det liderliga språket är en spännande, lärd och välskriven bok som ger en annorlunda bild av det svenska språkets framväxt.