Bo Gustavsson
ÅNGESTENS TREKLANG

Bo Gustavsson:

ÅNGESTENS TREKLANG

Tematiska linjer i Karl-Gustav Hildebrands diktning

200 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-681-0

Ditt internetpris:

157 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Karl-Gustaf Hildebrands debut skedde 1933 och hans senaste bok utkom 2002. Hildebrand är en tidsdiktare som under en period av 70 år känsligt registrerat vad det innebär att leva under historiens tryck i vår turbulenta värld, och hans diktning bär vittnesmål om denna ångestfyllda situation när han skildrar individens utsatthet i skuggan av krig och konflikter. Hans kristna lyrik utgör ett försök att finna en giltig tro i ett sekulariserat samhälle. Hildebrand har även skrivit kärlekslyrik och kantater, en mångsidig poet värd att upptäckas av en bred publik.


Bo Gustavssons Ångestens treklang: Tematiska studier i Karl-Gustav Hildebrands diktning är den första studien av ett alltför länge förbisett författarskap.


Beställ