Staffan Hellberg & Göran Rossholm (red.)
ATT ANLÄGGA PERSPEKTIV

Staffan Hellberg & Göran Rossholm (red.):

ATT ANLÄGGA PERSPEKTIV

271 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-719-1

Ditt internetpris:

212 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Begreppet perspektiv har en central plats i det senaste halvseklets studier av berättelsens teori och praktik. Till de klassiska frågor som brukar ställas hör: Vad händer när betraktaren är en annan än talaren, berättaren, konstnären eller vem det nu är som förmedlar iakttagelsen till oss? Händer det olika saker i och utanför konsten, och olika saker i olika konstarter och i olika medier? Finns berättaren alltid i exempelvis skönlitteratur och film, såsom skild från både betraktaren och konstnären?


Ett syfte med Att anlägga perspektiv är att belysa perspektivbegreppet från flera ämnesmässiga utgångspunkter. Här medverkar nio författare med hemvister i språkvetenskaperna, litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och semiotik, en mångfald som garanterar att ämnet belyses – ur olika perspektiv.


Beställ