Tytti Soila
ATT SYNLIGGÖRA DET DOLDA

Tytti Soila:

ATT SYNLIGGÖRA DET DOLDA

Om fyra svenska kvinnors filmregi

227 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-689-6

Ditt internetpris:

207 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Regissörens roll för en films tillblivelse har varit ämne för debatt och diskussion ända sedan filmmediets tillkomst. Särskilt tänkvärd har frågan blivit när kvinnor har fått möjlighet att axla denna roll. Fyra svenska kvinnor: Marianne Ahrne, Marie-Louise Ekman, Agneta Fagerström-Olsson och Suzanne Osten har länge varit verksamma i branschen, och Att synliggöra det dolda är ett studium över deras produktion. I boken analyseras filmer utifrån estetiska, idépolitiska eller filosofiska teman, men den ger också en inblick i varje regissörs arbetssätt och syn på skådespelare, publik samt filmmediet i sig.


Beställ