Ola Holmgren
EMIGRANT I MODERNITETEN

Ola Holmgren:

EMIGRANT I MODERNITETEN

Vilhelm Mobergs mansfantasier

439 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-684-5

Ditt internetpris:

222 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Vilhelm Mobergs maskulina författarfysionomi är full av motsägelser. Han har hyllats som vår störste kvinnoskildrare, men han har också begåvats med utmärkelsen ”århundradets homofob”. Man har velat göra honom till socialist och nyliberal, modernist och bonderomantiker, radikal och reaktionär. Den motsägelsefulla bilden av Vilhelm Moberg speglar den svenske 1900-talsmannens ambivalens och vantrivsel i kulturen. Den visar hur begrepp som ”manlighet” och ”maskulinitet” inrymmer flera identiteter och roller.


Hur såg Vilhelm Moberg på detta? Ola Holmgrens nyläsning av författarskapet fokuserar på manlighetens våndor i mötet mellan gammal bondekultur och radikal modernitet.


I Emigrant i moderniteten – Vilhelm Mobergs mansfantasier synar han de motsägelsefulla sidorna i Vilhelm Mobergs författarfysionomi: Den hjältemodiga, fullt synliga utsidan, som låter motståndsmannen och rättskämpen tala om sig så mycket under det svenska 1900-talet. Men också den oåtkomliga, osynliga insidan, som låter det diktade verket tala till läsare i alla tider.


Beställ