Anna Dahlgren
FOTOGRAFISKA DRÖMMAR OCH DIGITALA ILLUSIONER

Anna Dahlgren:

FOTOGRAFISKA DRÖMMAR OCH DIGITALA ILLUSIONER

Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet

283 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-738-8

Ditt internetpris:

198 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Under 1990-talet etablerades den persondatorbaserade bildbehandlingstekniken för fotografi i Sverige. Den nya tekniken gjorde det enklare och billigare att göra bearbetningar, och de var dessutom svårare att upptäcka. Förhoppningarna var stora, liksom farhågorna. Men vad hände egentligen?


I Fotografiska drömmar och digitala illusioner studerar konstvetaren Anna Dahlgren digitaliseringens effekter. Blev det mer vanligt med fotobearbetning? Till vad användes de nya bildbehandlingsprogrammen Vilka attityder och förväntningar fanns, och vilken inverkan hade de nya verktygen för bildbearbetning på fotografiska bilder i allmänhet och för bildkulturen generellt? - I boken presenteras såväl klassiska bildmanipulationer som okända retuscharbeten från en teknisk brytningstid.


Beställ